Nouzový stav a výuka

Po dobu nouzového stavu nedochází v naší škole k závažnějším změnám. Pouze HV se bude vyučovat bez zpěvu. Ostatní aktivity, včetně povinné výuky plavání, beze změny.

O případných změnách budete včas informováni. K těmto změná může dojít dle aktuální situace.

Mgr. Kramlová