Zápis do ZŠ - ZMĚNA PODMÍNEK!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽNÝ

Zápis do ZŠ Strážný proběhne v pondělí 6. dubna 2020

Čas:   od 9:00 hodin v kanceláři ředitelky školy za všech bezpečnostních a hygienických opatření

Zápis se bude konat BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI dítěte ve škole.

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2020:

  •  dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
  •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

ORGANIZACE ZÁPISU:

  • k zápisu přicházejí zákonní zástupci,
  • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas, povolení k pobytu) a svůj OP,
  • bez osobní přítomnosti dítěte ve škole
  • pouze formální část zápisu - vyplní potřebné tiskopisy,
  • u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

Ve Strážném 17. 3. 2020

Mgr. Naděžda Kramlová – ředitelka školy