Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Důvodem zvýšení cen stravného je růst cen potravin a energií.

                                                  Přesnídávka                      oběd                         svačina                                  

1. děti MŠ   do 6 let věku            11                                      28                               11

2. děti MŠ 7 let věku                   12                                       30                              12

2. žáci 1. - 4. ročník                                                               30

3. žáci 5. ročník                                                                     35

V MŠ je během celého dne zajištěn pitný režim. Toto je již promítnuto do konečných cen stravného.

Mgr. Naděžda Kramlová

  ředitelka školy