Výhled rozpočtu na rok 2018

Výhled rozpočtu  2018    
   
Elektrika                  55000
Teplo                      130000
Plyn                              500
Telefony                     4000
Pošta                          1000
UP,knihy                    3000
Školení, DVPP            400
Opdady                      6000
Prádelna                   18000
Cestoné                        500
Vodné                       25000
Čis. prostřed.            15000
Poplatky-banka          5000
Opravy                     10000
Předplatné                  1000
Kan.potřeby               9000
Mater.vybavení        35000
BOZP                         4000
Software,KEO          20000
Pojištění                     7000
Platy+dohody         241000
Odvody                     85000
Platy-účetní               58000
Služby                       10000
nemocenská                      0
revize                        30000
Internet                       3600
Odpisy                      23000
Celkem                   800000