Zápis MŠ

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Bez osobní přítomnosti do 12. 5. 2020

  • Email s elektronickým podpisem
  • Poštou
  • Datovou schránkou

Zákonný zástupce doloží vyplněnou žádost, evidenční list, kopii RL dítěte, cizinci doloží navíc kopii povolení k pobytu. /dokumenty ke stažení/

 

S osobní přítomností 12. 5. 2020 v kanceláři ředitelky základní školy od 9:00 – 11:00 hodin

Zákonný zástupce předá osobně všechny výše uvedené dokumenty.

Osobní předání proběhne v souladu s mimořádnými hygienickými opatřeními.

 

Místo potvrzení od lékaře stačí doložit kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování dítěte.

 

 O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodně ředitelka MŠ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č.500/2004 sb., správní řád v platném znění.

                                                                                              Mgr. Kramlová – ředitelka školy