Novinky

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

  Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 Pondělí 13. 5. 2024 od:  13:00 - 14:00 hod   Zápis do MŠ Strážný proběhne v kanceláři ředitelky školy. Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ, v ředitelně školy nebo na...
Celý článek

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Strážný

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽNÝ Zápis do ZŠ Strážný proběhne v úterý 16.4.2024 od 13:00 do 14:00 hodin VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024  děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního...
Celý článek

Školská rada

Výsleky voleb do školské rady Do školské rady na další funkční období byli zvoleni: za rodiče žáků - paní Veronika Müllerová za zřizovatele Městys Strážný - pan Bc. Jiří Vacek za pedagogický sbor - paní Jitka Zagattová
Celý článek

V případě výskytu vší v MŠ či ZŠ

V případě výskytu pedikulózy (ale i u jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají...
Celý článek