Dotační tituly

Evropské strukturální  a investiční fondy

Publicita.pdf

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí