Dotační tituly

Evropské strukturální  a investiční fondy

1804230242-a3horizontal.pdf (75333)

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí