Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka ZŠ, vedoucí školní jídelny

Mgr. Růžena Zámečníková - učitelka ZŠ 

Jitka Zagattová - učitelka ZŠ a MŠ, vychovatelka ŠD

Bc. Veronika Vokáčová - učitelka MŠ, logopedický asistent

Monika Molnárová - zástupkyně ředitelky pro MŠ

Vlasta Finiková - kuchařka

Dana Brejchová - sekretariát, asistent pedagoga

Zdeňka Křížová - pomocná kuchařka

Ivana Gáborová - uklízečka ZŠ a MŠ