Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka ZŠ, vedoucí školní jídelny

Mgr. Růžena Zámečníková - učitelka ZŠ  (mateřská dovolená)

Mgr. Veronika Vačkářová - učitelka ZŠ

Monika Molnárová - učitelka MŠ (mateřská dovolená)

Monika Molnárová - školní asistent v MŠ

Bc. Veronika Vokáčová - vedoucí učitelka MŠ

Jitka Zagattová - učitelka ZŠ

Dana Fendrichová, Dis. - učitelka MŠ

Lenka Mustacová - učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

Petra Piklová - asistent pedagoga

Zdena Bláhová - kuchařka

Dana Brejchová - sekretariát

Marie Zajacová - pomocná kuchařka

Kateřina Košatková - uklízečka ZŠ a MŠ