Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka ZŠ, vedoucí školní jídelny

Mgr. Růžena Zámečníková - učitelka ZŠ  (mateřská dovolená)

Jitka Zagattová - učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

Bc. Veronika Vokáčová - učitelka ZŠ, učitelka MŠ, logopedický asistent

Lenka Mustacová - učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

Monika Molnárová - vedoucí učitelka MŠ

Petra Piklová - učitelka MŠ

Vlasta Finiková - kuchařka

Dana Brejchová - sekretariát

Marie Zajacová - pomocná kuchařka

Alena Pšenková - uklízečka ZŠ a MŠ