Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka ZŠ a MŠ, učitelka ZŠ, vedoucí školní jídelny

Mgr. Růžena Zámečníková - učitelka ZŠ  (mateřská dovolená)

Monika Molnárová - učitelka MŠ (mateřská dovolená)

Bc. Veronika Vokáčová - vedoucí učitelka MŠ

Jitka Zagattová - učitelka ZŠ

Dana Fendrichová, Dis. - učitelka MŠ

Ing. Jan Petrů - učitel ZŠ, vychovatel ŠD

Petra Piklová - asistent pedagoga

Hana Trojáková, Zdena Bláhová - kuchařky

Dana Brejchová - sekretariát

Marie Zajacová - pomocná kuchařka