Střednědobý výhled rozpočtu

Výhled rozpočtu na 2018_Strazny.xls

 

Naši školu navštěvuje  27  žáků.

Mgr. Naděžda Kramlová - třídní učitelka    1. a 2. ročníku.

Jitka Zagattová - třídní učitelka    3.,4. a 5. ročníku.