Školní rok 2022/2023

Naši školu navštěvuje 14 žáků.

Mgr. Naděžda Kramlová - třídní učitelka   2. ročníku.

Mgr. Růžena Zámečníková - třídní učitelka   3. a 4. ročníku.