Školní rok 2023/2024

Naši školu navštěvuje 15 žáků.

Mgr. Naděžda Kramlová - třídní učitelka   1. ročníku.

Mgr. Růžena Zámečníková - třídní učitelka   3.,4.,5. ročníku.