Střednědobý výhled rozpočtu

Výhled rozpočtu na 2018_Strazny.xls

 

Naši školu navštěvuje  23  žáků.

Mgr. Naděžda Kramlová - třídní učitelka    1. a 2. ročníku.

Mgr. Růžena Zámečníková - třídní učitelka    3.,4. a 5. ročníku.