Změna ceny stravného od 1. 9. 2022

Od 1. 9. 2022 se zvyšují ceny za obědy a stravné následovně:

Cizí strávníci:     85,-

Důchodci:            85,-  od 1. 10. 2022

MŠ celodenní:     3. - 6. let  50,-

                            7. let odklad docházky 54,-

MŠ půldenní:        39,-

                        7. let odklad docházky  42,-

ZŠ 1. - 4. ročník:    30,-

ZŠ 5. ročník:          35,-

 

Školní jídelna

Pouze 1.den nemoci je možné si odnést oběd domů, následující dny je nutné obědy odhlásit!

Neodhlášené obědy jsou započítány!

Výdej obědů:

MŠ – 11.30 hod. ZŠ 1 – 11.40 hod.

důchod.,CS - 10.30 - 11.00 hod. ZŠ 2 - 12.35 hod.

 

Poplatky stanovené na 1 den: MŠ Půldenní děti (3-6 let) 39,- Kč       přesnídávka 11,- Kč, oběd 28,- Kč

Celodenní děti (3-6 let) 50,- Kč přesnídávka 11,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina 11,- Kč

Celodenní děti s odkladem (7let) 54,- Kč přesnídávka 12,- Kč,  oběd 30,- Kč , svačina 12,- Kč

ZŠ 1.- 4. roč. – 30,- Kč (7-10 let)  5.roč. – 35,- Kč (11-14 let)

Poplatky za odebrané obědy se vybírají předem do 15.dne téhož měsíce u p. Mgr. Kramlové nebo p. Brejchové /sekretariát školy/ vždy ve  středu od 7:00 - 11:00 hodin.

Pokud nebudou mít žáci a děti zaplacené stravné, bude to považováno za porušení školního řádu.

Ostatní strávníci neplatící obědy včas, oběd nedostanou a bude jim neodhlášený oběd započítán, dokud nezaplatí!

 

Personál školní jídelny: vedoucí : Mgr. Naděžda Kramlová

kuchařka: Vlasta Finiková

pomocná kuchařka: Zdeňka Křížová

 

PODMÍNKY ODBĚRU PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Pro všechny strávníky platí platba obědů  předem tj. do 15. dne téhož měsíce.

Cena oběda:   důchodce  – 85,- Kč od 1. 10. 2022

                         cizí strávník – 85,- Kč

Stravovací služby pro zájemce, kteří nejsou účastni školního stravování, poskytuje školní jídelna jen osobám, které se zaváží odebrat alespoň 16 obědů v rámci jednoho kalendářního měsíce.

Zakoupení obědů (zaplacení) na příslušný kalendářní měsíc lze provést nejpozději do 15. dne téhož měsíce.

Odhlášení oběda pod uvedený limit (16 obědů) není možné, jinak bude cizí strávník v následujícím měsíci ze stravování vyloučen.

Výjimka platí pro ty strávníky, kteří se dlouhodobě v místě bydliště nevyskytují (pobyt v nemocnici, dovolená), zdravotní problémy ze zažívání některých potravin.

Odhlašování obědů nahlásí strávník 1 den předem. Téhož dne odhlašování je už pozdě, jen ve výjimečných případech lze udělat výjimku.