Školská rada

Výsleky voleb do školské rady

Do školské rady na další funkční období byli zvoleni:

za rodiče žáků - paní Veronika Müllerová

za zřizovatele Městys Strážný - pan Bc. Jiří Vacek

za pedagogický sbor - paní Jitka Zagattová