Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Strážný

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽNÝ

Zápis do ZŠ Strážný proběhne v úterý 16.4.2024 od 13:00 do 14:00 hodin

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024

  •  děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
  •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

ORGANIZACE ZÁPISU:

  • k zápisu přicházejí zákonní zástupci,
  • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas, povolení k pobytu) a svůj OP,
  • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,
  • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,
  • u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

Kritéria přijímání žáků: 

1) Trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy. 

2) Sourozenec žáka, který je v den podání žádosti žákem ZŠ.

Ve Strážném 21. 2. 2024, Mgr. Naděžda Kramlová – ředitelka školy