Novinky

Zařazení žáků do školních skupin

Školní skupina Mgr. N. Kramlové, L. Mustacové

Do této školní skupiny jsou zařazeni všichni přihlášení žáci navštěvující 1. a 2. ročník ZŠ. Příchod žáků do školy od 7.40 do 7.50.

Školní skupina J. Zagattové, P. Piklové

Do této školní skupiny jsou zařazeni všichni přihlášení žáci navštěvující 3.,4. a 5. ročník ZŠ. Příchod žáků do školy od 7.50 do 8.00.

 

Platí povinnost nošení roušky ve společných prostorách, igelitový sáček na roušku.

 

Celý článek

Obnovení provozu školy

Provoz Mateřské školy Strážný opět od 18. 5. 2020

Čestné prohlášení.docx

Provoz Základní školy Strážný opět od 25. 5. 2020

Čestné prohlášení.docx

Informativní schůzky

MŠ                     12. 5. 2020            10:00 školní zahrada

ZŠ 1.,2. ročník 13. 5. 2020             9:00 školní zahrada

3.,4.,5. ročník 13. 5. 2020            10:00 školní zahrada

Provoz ŠJ pro cizí strávníky opět od 1. 6. 2020 /po dohodě se zřizovatelem/

Celý článek

Domácí vzdělávání

Materiály k domácímu vzdělávání najdete v levé části pod odkazem studijní materiály. Vše je rozdělené podle ročníků. Zadání úkolů budeme aktualizovat 1x týdně ve čtvrtek - pátek. V případě nejasností, dotazů, problémů nás kontaktujte.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Naděžda Kramlová

messenger: Naďa Kramlová

Celý článek

uzavření školy

Informace k opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření školy

Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 rozhodlo, že od středy 11. 3. 2020 se ruší kvůli koronaviru výuka v základních školách.

Opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Ve Strážném dne 10. 3. 2020

Mgr. Naděžda Kramlová v.r.  ředitelka školy

Uzavření MŠ a školní jídelny

Po dohodě se zřizovatelem se uzavírá od 11. 3. 2020 do 27. 3. 2020 provoz MŠ a školní jídelny z důvodu nemoci nepedagogických pracovníků. Termín otevření bude s předstihem oznámen.

Mgr. Kramlová

Celý článek

Zápis do ZŠ - ZMĚNA PODMÍNEK!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽNÝ

Zápis do ZŠ Strážný proběhne v pondělí 6. dubna 2020

Čas:   od 9:00 hodin v kanceláři ředitelky školy za všech bezpečnostních a hygienických opatření

Zápis se bude konat BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI dítěte ve škole.

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2020:

  •  dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
  •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

ORGANIZACE ZÁPISU:

  • k zápisu přicházejí zákonní zástupci,
  • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas, povolení k pobytu) a svůj OP,
  • bez osobní přítomnosti dítěte ve škole
  • pouze formální část zápisu - vyplní potřebné tiskopisy,
  • u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

Ve Strážném 17. 3. 2020

Mgr. Naděžda Kramlová – ředitelka školy

Celý článek

Dotační tituly

Evropské strukturální  a investiční fondy

Publicita.pdf

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí

 

Celý článek

Výsledky voleb do školské rady

Výsleky voleb do školské rady

Do školské rady na další funkční období byli zvoleni:

za rodiče žáků - pan František Čuba

za zřizovatele Městys Strážný - pan Bc. Jiří Vacek

za pedagogický sbor - paní Jitka Zagattová

Celý článek

Základní škola a mateřská škola Strážný

Strážný čp.6, 384 43 Strážný

Zřizovatel:

Městys Strážný

Ředitelka školy:

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka školy

Kontakty:

tel: 797 997 115

e-mail: zsstrazny@seznam.cz

ID datové schránky: bpkmhvz