Novinky

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Důvodem zvýšení cen stravného je růst cen potravin a energií.

                                                                              Cena oběda pro cizí strávníky bude 85,- kč.

 

                                                                                   Mgr. Naděžda Kramlová

                                                                                              ředitelka školy

 

Celý článek

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Zvýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Důvodem zvýšení cen stravného je růst cen potravin a energií.

                                                  Přesnídávka                      oběd                         svačina                                  

1. děti MŠ   do 6 let věku            11                                      28                               11

2. děti MŠ 7 let věku                   12                                       30                              12

2. žáci 1. - 4. ročník                                                               30

3. žáci 5. ročník                                                                     35

V MŠ je během celého dne zajištěn pitný režim. Toto je již promítnuto do konečných cen stravného.

Mgr. Naděžda Kramlová

  ředitelka školy

 

Celý článek

Upozornění

Vážení strávníci,

ZŠ a MŠ Strážný neposkytuje službu rozvozu obědů.

Děkuji za pochopení

Mgr. Naděžda Kramlová

Celý článek

Školská rada

Výsleky voleb do školské rady

Do školské rady na další funkční období byli zvoleni:

za rodiče žáků - paní Veronika Müllerová

za zřizovatele Městys Strážný - pan Bc. Jiří Vacek

za pedagogický sbor - paní Jitka Zagattová

Celý článek

V případě výskytu vší v MŠ či ZŠ

V případě výskytu pedikulózy (ale i u jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.

Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.

Celý článek

Základní škola a mateřská škola Strážný

Strážný čp.6, 384 43 Strážný

Zřizovatel:

Městys Strážný

Ředitelka školy:

Mgr. Jiřina Kraliková - statutární zástupce

Mgr. Naděžda Kramlová - zastupující ředitelka školy

Kontakty:

tel: 797 997 115

e-mail: zsstrazny@seznam.cz

ID datové schránky: bpkmhvz